Chơi game Pikachu game online, Game văn phòng, Flash game, Mini games
Anon
Đăng nhập để cộng điểm!
Đăng nhập  Đăng ký
Tạp chí Thương Gia & Thị Trường

Flash Chess 3D
3D Flash Chess with great AI opponent
4381  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Rush Hour Madness
This game is based on a Chinese puzzle. Your objective is to lead…
40  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Flower Frenzy
Align at least 3 flowers vertically or horizontally.
214  Rating starRating starRating starRating starRating star  

24 100
A 3D puzzle game. The objective is to align the number 1 to 24
13  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Plinx
This is a unique puzzle game
12  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Sparks
Rotate the connectors using your mouse and get the sparks into th…
30  Rating starRating starRating starRating starRating star  


2 Ball Pool
In this pool game, there are only 1 pocket!
31  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Bowling Master
Try to make more strike in this Bowling game
59  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Monkey Curling
A sports game of curling with a catch - throw the monkey!
24  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Pro Skater
A nice skateboarding game with really cute graphic
32  Rating starRating starRating starRating starRating star  

League Bowling
Bowling game with cute expression after each bowl
29  Rating starRating starRating starRating starRating star  

3D Pool
Quick pool game as you only have limited time to pocket them
53  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Ponky
Ponky is a special car that can jump over any obstacle. However, …
23  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Space Fighter
Destroy the meteors before it hit you!
23  Rating starRating starRating starRating starRating star  

CTD2: Overkill!
A funny game that you crash T-Bone into dumbass.
29  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Starship Eleven
Navigate Starship Eleven home - beware as the way home is full of…
3  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Acorn's Big Adventure
Guide Acorn on his journey to collect mushroom
23  Rating starRating starRating starRating starRating star  

War On Spam
This game can be played byt 1 or 2 players and have 3 difficultie…
22  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Agent K
Passed all 3 training mission and become a real SWAT member.
5  Rating starRating starRating starRating starRating star  

King of Fighters
KOF is a popular fighting game
29  Rating starRating starRating starRating starRating star  

KungFu Special Trainer
Kung Fu training using melons
17  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Alien Clones
Attack the enemy walker in this fast pace game
18  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Sub Commander
avoiding obstacles while you guide your submarine through the tre…
6  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Bug on a Wire
Stay on the wire and dont get eaten by birds!
12  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Billiards
This is a Flash Billaird game
52  Rating starRating starRating starRating starRating star  

German Air Force
Drop bomb against the allies countries
29  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Proposal Kit
Win More Bids, Close More Deals!
10  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Crystal Island
Avoid the green-skinned alien but dont leave any treasure behin…
39  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Chumps
Hardcore interative cartoon
125  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Trzy Kubki
Guess the position of the object from the 3 cups
11  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Millineum Fighter 2
Pilot Millineum fighter and fight all other type of weapons vechi…
53  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Kill Mosquito
Don't let the blood sucker suck your blood
30  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Balloony
Shoot anything that moved on your screens
25  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Tank - Bắn xe tăng
Game bắn tăng cổ điển - đã bao nhiêu phen trốn học đi chơi game n…
7101  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Nun Gunner
Veru funny game where you get to shoot at nuns
9  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Mad Cows
Click on the mad cows before they hide themselves
17  Rating starRating starRating starRating starRating star  
Game yêu thích của bạn
Đăng nhập để sử dụng chức năng này!
Bảng xếp hạng game thủ


X
Thu nhỏ

Đăng nhập để làm gì?

Đăng nhập để kết bạn, gửi tin nhắn, bình luận, xếp hạng, tích điểm thưởng.

Điểm thưởng để làm gì?

Dựa vào số điểm để xếp hạng người chơi. Người có thứ hạng cao nhất sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn.

Tính điểm như thế nào?

  • Chơi 1 game (5đ)
  • Giới thiệu người chơi (10đ)
  • Gửi 1 bình luận (2đ)
  • Xếp hạng 1 game (1đ)
  • Gửi báo cáo tới BQT (10đ)

Hỗ trợ trực tuyến:

Admin 0164 919 8888