Chơi game Pikachu online, Pikachu cổ điển, Pikachu game, Xếp hình, Xếp thú
Anon
Đăng nhập để cộng điểm!
Đăng nhập | Đăng ký | Download Pikachu

Konnectors
Link the starting point and ending point with road build by you
61  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Memory Family Guy
Flip over the cards and memorize the characters in this memory ga…
22  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Connect 4
Insert coin into the column and try to connect 4 pieces either ho…
176  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Tactics Core
It is 7 versus 6 in this tactical board game of superheroes and t…
83  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Mood Match
A 6x6 memory game
126  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Flash Chess 3D
3D Flash Chess with great AI opponent
7612  Rating starRating starRating starRating starRating star  


King Pin Bowling
One of the best bowling game make in Flash
218  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Dread Rock
Climb the cliff with limited tools
49  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Barry Potter
Shoot the owls and show no mercy as Barry Potter
55  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Coco's Penalty Shoot-out
It is Coco the Monkey versus the Hyppo in this cute Penalty Shoot…
84  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Mini Boat Race
Choose from 10 boats type and 12 tracks of varied difficulty in t…
26  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Skate Boy
Perform as many stunt as possible on your skateboard
38  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Revolution
Guide the frog to pick up the yellow stars and avoiding the poiso…
30  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Snake Hunt
Classic snake game - pick up apples and your snake grow longer
65  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Blitz World Game
Drop bomb and create havoc in the city
28  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Batman
Save batwoman from the villains.
62  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Yeti 101 - Pingu Throw
One of the famous Yeti games. Use the baseball bat to hit penguin…
20  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Bad Shadow Brothers
Mixing the ice with bubbles
17  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Hammered
Hit the nail as close to the center as possible
38  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Red Beard
Play as RedBeard in this platform game
81  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Street Fighter II
Another Street Fighter clone in Flash
106  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Anti Terrorist Department
Fight terrorists In this unique side scrolling fighting game.
54  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Brave Sword
Medieval style fighting game
124  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Reventure
This is a side scrolling game where you control Rieland
88  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Roof Top Rollers
Click on the instrucments to make those cats swine
33  Rating starRating starRating starRating starRating star  

501 Darts
This dart game use the popular 501 format where you have to race …
138  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Mosquito Blaster
Use the spray and don't get bited by the mosquito
55  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Wacky Faces
Design your own wacky face
33  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Kill Fred Durst
Kill Fred Durst with 11 methods
73  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Chio
Guide all snakes out of the room
80  Rating starRating starRating starRating starRating star  


V: Force
V-Force is a simpel vertical shooter game
28  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Longbow
Don't let the enemy come near you - use your advantage as archer …
36  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Space Dude
This is a platform shooting game - control your character and kil…
42  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Bomber Fortress
Fight the enemies air balloons and submarines
30  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Space Bugs
Dont let the space bug come any closer - kill them with all you…
35  Rating starRating starRating starRating starRating star  

105 - Mad Cows
Mad cow is trying to take over your farm - stop them
25  Rating starRating starRating starRating starRating star  


AdsGame yêu thích của bạn
Đăng nhập để sử dụng chức năng này!
Bảng xếp hạng game thủ


X
Thu nhỏ

Đăng nhập để làm gì?

Đăng nhập để kết bạn, gửi tin nhắn, bình luận, xếp hạng, tích điểm thưởng.

Điểm thưởng để làm gì?

Dựa vào số điểm để xếp hạng người chơi. Người có thứ hạng cao nhất sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn.

Tính điểm như thế nào?

  • Chơi 1 game (5đ)
  • Giới thiệu người chơi (10đ)
  • Gửi 1 bình luận (2đ)
  • Xếp hạng 1 game (1đ)
  • Gửi báo cáo tới BQT (10đ)

Hỗ trợ trực tuyến:

Admin 0164 919 8888