Chơi game Pikachu online, Pikachu cổ điển, Pikachu game, Xếp hình, Xếp thú
Anon
Đăng nhập để cộng điểm!
Đăng nhập | Đăng ký | Download Pikachu


Rotation
Rotate the virus so that it form the desire pattern
36  Rating starRating starRating starRating starRating star  

KCLY Diamond
Move the dropping faces left or right so that the same faces stay…
67  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Purple Pit
The challenge is to get all 9 squares up. To do this, press on a …
56  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Sarvik
15 diamonds are hidden in the dungeons. Find them.
58  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Pet 100
4x4 100 of Pet images
30  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Happy Pill
Place the happy pill to bounce un-healthy frowns upside down!
112  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Starship 11
Get your ship to the exit
27  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Japenese Baseball
A nice japenese baseball game with good graphic
25  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Wakeboarding XS
Play either the male or female character in the wakeboarding game…
19  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Crazy Relax
Racing game with 3 unique car to choose from
36  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Mini Golf
Another Mini Golf game that can be play on your desktop
63  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Shoot' em In
Move the player inside the half-circle with the mouse and click t…
74  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Baseball
Cat Practise baseball batting
38  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Whack a Boss
Whack the boss in this version of the classic arcade
53  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Blue Midget Walker
Control thel Midget Walker to kill as many people as possible
13  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Arkanoid Flash
Another Arkanoid Clone
17  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Ants
Spary the ants with your spraycan
51  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Casse-Briques
Arkanoid in pixelated and black& white screen
5  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Bug on a Wire
Stay on the wire and dont get eaten by birds!
22  Rating starRating starRating starRating starRating star  

King of the Hill
In King of the Hill, you have to protect your castle with the lim…
38  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Save the Sheriff
Collect treasure in this platform games
58  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Agent K
Passed all 3 training mission and become a real SWAT member.
8  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Tha Viruz
Shoot whatever appear on screen to wins!
34  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Quick Rotation
Finish the code by rotating the screen
5  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Alchemy
Turn magical runes into gold and remove them from the playing boa…
29  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Maganic Wars
Wizardry duel using cards that relied on strategy and a little lu…
46  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Buzzer
Move the ring out from the wire without touching the wire! A stab…
38  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Chili Time
Click to eat chili. The faster you click, the faster you eat.
97  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Flash Racer
Use Left/Right arrows to control the subway
29  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Colors
This is a Simon Says game done in flash
19  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Massive Attack
Defense castle using mouse and evertually build powerful defense …
21  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Balloony
Shoot anything that moved on your screens
40  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Tiny Combat
Protect your flag from the enemies
28  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Alloy
Control alloy to attack the enemies. Find out about combo move fo…
26  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Airstrike
Protect base against air raid and nuke
25  Rating starRating starRating starRating starRating star  

All Hallow's Eve
Shoot down the zombies overrunning your house before they get to …
41  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Game yêu thích của bạn
Đăng nhập để sử dụng chức năng này!
Bảng xếp hạng game thủ


X
Thu nhỏ

Đăng nhập để làm gì?

Đăng nhập để kết bạn, gửi tin nhắn, bình luận, xếp hạng, tích điểm thưởng.

Điểm thưởng để làm gì?

Dựa vào số điểm để xếp hạng người chơi. Người có thứ hạng cao nhất sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn.

Tính điểm như thế nào?

  • Chơi 1 game (5đ)
  • Giới thiệu người chơi (10đ)
  • Gửi 1 bình luận (2đ)
  • Xếp hạng 1 game (1đ)
  • Gửi báo cáo tới BQT (10đ)

Hỗ trợ trực tuyến:

Admin 0164 919 8888