Chơi game Pikachu game online, Game văn phòng, Flash game, Mini games
Anon
Đăng nhập để cộng điểm!
Đăng nhập  Đăng ký
Tạp chí Thương Gia & Thị Trường

Memory Game
Memory game with cute bulldog
100  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Geography Game - Africa
Educative game that make geographic fun; This game is on Africa
42  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Crash Down
Collpase clone with bigger play area
314  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Tactics Core
It is 7 versus 6 in this tactical board game of superheroes and t…
67  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Dedal4
Race the PC player to run to the end of the maze and enter the ne…
94  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Bug
Bug
Push the eggs into the appropriate nest
49  Rating starRating starRating starRating starRating star  


King Pin Bowling
One of the best bowling game make in Flash
174  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Baseball
Play 3D baseball on your PC
24  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Three-Point Shoorout
Press space-bar as close to the center as possible to score
41  Rating starRating starRating starRating starRating star  

dc8p Fishwater Challenge
Collect as many fish as you can in 30 seconds. Be careful of thos…
27  Rating starRating starRating starRating starRating star  

4 x 4 Rally
In this 4x4 extreme racing, you will be racing on multiple terrai…
102  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Ollie
This is a game where you need to jump most of the time. Avoid the…
26  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Police Bike
Ride on the Police Bike and catch the street gangsters
24  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Sonic Trip
A platform game wusing character from the Sonic series
51  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Zombie Terror
Play Indiana Jones in this whip swinging adventure
22  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Gandalf (LOTR)
Gandy lost his pipe - so he must travel back to retrieve it. Coll…
36  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Rally 2100
This is simple but interesting. All you need to do is use your mo…
78  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Blasteroids
Blast away all astroids
11  Rating starRating starRating starRating starRating star  


12 Many
The screen will flash quickly. You will have a split seconds to o…
9  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Championship Cock Fighter…
Cock fighting! Control and beat the opposing cock
118  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Lunatic
Avoid the little green balls that come out of the explosions
59  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Wacky Word Search
This is a word search puzzle
13  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Street Fighter - The New …
Fighting game with UK Politicians as game characters
52  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Grave Yard
Control your skeleton character to fight other skeleton in the gr…
16  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Lance La Hache
Axed Osama in this game
20  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Turn Based Battle
Not everything is as it seems when James the Elf has the first Ra…
111  Rating starRating starRating starRating starRating star  

UFO 101
Learn to fly the newly purchased UFO
23  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Injection Experience
Aims the injection needle accurately
49  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Le Morpion
Tic Tac Toe
105  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Invasion
Play your resources and capture the castles using minimum forces.
23  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Kitten 105
Use your shotgun to shoot the number of kittens required
32  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Secret Robotic Defense
Kill all target robots
11  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Lamer Hunter
No time limit. Shoot the targets as much as you wish.
22  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Shoot The Melon
The only objective of this game is to shoot the melon target as q…
19  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Star Ambushed
You were attack by Imperial TIE-Fighter. Click to fire and destro…
9  Rating starRating starRating starRating starRating star  

Bird Hunting
Shoot all the birds on screen
60  Rating starRating starRating starRating starRating star  


Game yêu thích của bạn
Đăng nhập để sử dụng chức năng này!
Bảng xếp hạng game thủ


X
Thu nhỏ

Đăng nhập để làm gì?

Đăng nhập để kết bạn, gửi tin nhắn, bình luận, xếp hạng, tích điểm thưởng.

Điểm thưởng để làm gì?

Dựa vào số điểm để xếp hạng người chơi. Người có thứ hạng cao nhất sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn.

Tính điểm như thế nào?

  • Chơi 1 game (5đ)
  • Giới thiệu người chơi (10đ)
  • Gửi 1 bình luận (2đ)
  • Xếp hạng 1 game (1đ)
  • Gửi báo cáo tới BQT (10đ)

Hỗ trợ trực tuyến:

Admin 0164 919 8888